VYDRAŽENÉ 3-izbový byt ul. Tematínska 2, Bratislava V

Byt č. 11 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha je 66 m2, z toho pivnica je 1,4 m2. Byt je trojizbový s veľkou halou, z ktorej sa vchádza do kuchyne, aj všetkých troch izieb.

Dátum dražby: 14.04.2014, 11:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Irena Bošanská, Budatínska 1, 85101 Bratislava V     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Tematínska 2, Bratislava V     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 56 500 €
Znalecká hodnota: 75 200 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Termíny prehliadok: Prvá obhliadka: 19.03.2014 o 15:00 hod.
Druhá obhliadka: 09.04.2014 o 15:00 hod.
Mapa: Tematínska 2, Bratislava V
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

Byt č. 11, sa nachádza v panelovom dome s. č. 3231 na parcele č. 1487. Dom má jeden vchod, 13 podlaží. Na 1. NP sa nachádza vchod, spoločné zariadenie domu a nebytové priestory. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky, na každom podlaží 4, spolu 48 bytov. Byt č. 11 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Celková podlahová plocha je 66 m2, z toho pivnica je 1,4 m2. Do bytu sa vchádza vstupnými dverami do malej predsiene, z ktorej sa vchádza do kúpeľne a WC. V predsieni je skrinka s elektrickými ističmi a domový telefón. Byt je trojizbový s veľkou halou, z ktorej sa vchádza do kuchyne, aj všetkých troch izieb. Dvere sú pôvodné drevené plné v oceľovej zárubni. V obývačke a izbách je laminátová podlaha. V kúpeľni a WC je keramická podlaha, kúpeľňa aj WC je pôvodná. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze drevotriesky, podlaha je z PVC. Radiátory sú plechové panely. V byte je rozvod káblovej televízie a telefónnej linky. Byt je napojený na rozvod vody, kanalizácie, plynu, elektrickej energie a centrálne kúrenie.

Byt je udržiavaný v uspokojivom technickom stave

Jedná sa o bodový panelový dom. patrí do stavebnej sústavy realizovanej typového podkladu „Panelová konštrukčná sústava BA-NKS“ unifikovaný variant s podsadeným obvodovým plášťom.. Obvodový plášť je pórobetónový hrúbky 300 mm. Lodžiové obvodové steny sú drevené rámové konštrukcie zvnútra obložené drevotrieskovou doskou, zvonku obložené dreveným obkladom. Tepelnoizolačná vrstva je z minerálnovláknitých dosiek hrúbky 80 mm. Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová nevetraná bezspádová plochá strešná konštrukcia. Strecha je s vnútorným odtokom. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov a vetracie nadstavce. Zvislé nosné steny sú železobetónové dielce hrúbky 150 mm jednotnej výšky 2650 mm. Priečky sú betónové hrúbky 80 mm. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150mm. Schodište je dvojramenné železobetónové, šírka ramena  1280 mm. Výťahy sú osadené vo výťahových šachtách. Vo vchode sa nachádzajú 2 osobné výťahy s nosnosťou pre 4 a 6 osôb. Povrchová úprava stien je stierkou Platom. Dom je zateplený, okná na chodbách sú vymenené za plastové. Brána je pôvodná kovová so zádverím. Príslušenstvom domu je kanalizačná a vodovodná šachta a prístrešok regulátora plynu. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a centrálny zdroj tepla. Bytový dom bol zateplený, boli vymenené okná za plastové, je vybudovaný elektrický vrátnik. Vchodové dvere neboli vymenené. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a nebytového priestoru. 

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 2298

 

Okres:  Bratislava V

Obec:   Petržalka

Katastrálne územie:  Petržalka

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava

 

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Tematínska 2

1.p.

11

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

3231

1487

Tematínska 2

9

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach bytového domu: 2087/100000

           

POZNÁMKA:  Spoluvlastnícky podiel k parcelám registra „C“, parcelné č. 1487 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2, na ktorých je bytový dom súpisné číslo 3231 postavený, je evidovaný na LV  4289 , katastrálny úrad Petržalka, okres Bratislava V, okresného úradu, katastrálneho odboru Bratislava, nie je predmetom dražby.

Fotogaléria:

Súbory na stiahnutie:Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: