UPUSTENÉ od Opakovanej DRAŽBY dňa 26.05.2014 o 10:00 hod. 2-izbový byt ul. Závadská 22, Bratislava III

Byt č. 9 sa nachádza na 3. Poschodí, je dvojizbový, zo vstupnej predsiene sa vstupuje do všetkých miestností. Celková podlahová plocha je 53,30m2, z toho pivnica je 0,83m2.

Dátum dražby: 26.05.2014, 10:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Irena Bošanská, Budatínska 1, 85101 Bratislava V     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Závadská 22, Bratislava III     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 49 500 €
Znalecká hodnota: 65 400 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Termíny prehliadok: Prvá obhliadka: 15.05.2014 o 13:00 hod.
Druhá obhliadka: 22.05.2014 o 13:00 hod.
Mapa: Závadská 22, Bratislava III
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

Byt č. 9 sa nachádza na 3. Poschodí, je dvojizbový, zo vstupnej predsiene sa vstupuje do všetkých miestností. Celková podlahová plocha je 53,30m2, z toho pivnica je 0,83m2. Pred tromi rokmi bol kompletne rekonštruovaný, v izbách je laminátová plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Kúpeľňa a WC majú keramický obklad a nové zariaďovacie predmety.  Vymenené sú aj dvere a okná sú plastové. Kuchynská linka je na báze drevotriesky so zabudovaným digestorom, sporák je samostatne stojaci. Zástena je z keramického obkladu. Byt je novo vymaľovaný. Byt je napojený na rozvod vody, plynu, elektrickej energie a ústredného vykurovania. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupnými dverami do bytu, a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. S vlastníctvom bytu ja spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a nebytového priestoru. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, oceľová markíza, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, zvislé a vodorovné izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytu sú: výťah vrátane technologického zariadenia, strojovne výťahov, kočikáreň, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky vrátane rozvodov po ventily, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Byt je udržiavaný v uspokojivom technickom stave .

Bytový dom, v ktorom sa nachádza byt č. 9 je postavený panelovým konštrukčným systémom ZT v roku 1979. Jedná sa o tzv. doskový 14 podlažný dom.2 podložia sú technické a 12 podlaží je obytných vždy po 6 bytov, spolu 72 bytov v bytovom dome. Bytový dom je zateplený s vymenenými oknami za plastové spoločných priestoroch.

 Zvislé nosné steny sú železobetónové hrúbky 140mm ( skladobne 150MM) z betónu B 170. Priečne nosné steny s pozdĺžnym vnútornými stenami spolu vytvárajú vo všetkých smeroch tuhú krabicovú konštrukciu. Monolitické pôsobenie celej konštrukcie sa dosiahlo vzájomným zvarením stykovej výstuže jednotlivých prvkov a zaplnením vodorovných a zvislých škár medzi prvkami betónovou zálievkou. V nosných stenách sú riešené otvory a drážky pre inštaláciu.

 Priečky sú železobetónové celostenové hrúbky 60mm. V priečkach sú riešené otvory a drážky pre inštaláciu.

Stropné konštrukcie sú plné železobetónové, z betónu B 170. Hrúbka stropných panelov je 120mm.

 Podlahy v nadzemných obytných priestoroch sú celkovej hrúbky 60mm a nášľapnou vrstvou vytvorenou povlakovými krytinami z PVC a s gumovou podložkou na podkladovom cementovompotere. Zvukovú izoláciu stropov tvorí jedna vrstva rohoží FIBREX, prikrytá nepieskovanou lepenkou.

Bytové jadrá boli použité silikátové, montované z betónových stenových dielcov hrúbky 60mm s inštalačným jadrom typu S-1/RA.

Schodisko je vo všetkých typoch bytových domov ZTB v module 2700mm. V doskových domoch je predsadené. V radovom dome lícuje s fasádou, pred nim je predsadená výťahová šachta.

 Výťahy sú vo vnútornej časti budovy a sú prístupné z podesty. V jednej výťahovej šachte sa nachádzajú 2 výťahy.

Strešný plášť je riešený ako dvojplášťový s odvetranou vzduchovou medzerou. Je vyspádovaný do úžľabia k vnútorným odpadom. V projektovej dokumentácii nebolo riešené odvetranie vzduchovej medzery. Odvetranie strešného plášťa sa nezistilo ani na vybraných bytových domoch. Na streche je umiestnená strojovňa výťahu, vetracie nadstavce bytových jadier a strešné odpady.

Obvodový plášť v priečelí aj štíte je nenosný, s budovou staticky nespolupôsobiaci. Vytvorený je z jednovrstvových celostenových dielcov.

Schodisková lodžia v doskových domoch, cez ktorú je jediný prístup na schodisko, je riešená ako zapustená s hĺbkou 2050mm, v module 2700mm. Z fasádnej strany ja na celú výšku podlažia schodisková lodžia uzavretá oceľovou atypickou zváranou stenou z jäcklových profilov. Povrchy podláh sú na podestách terazzová dlažba, na schodisku liate terazzo. Zábradlia sú kovové. Povrch stien tvoria omietky VC s olejovým soklom a maľovkou. 

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 4695

 

Okres:  Bratislava III

Obec:  Rača

Katastrálne územie:  Rača

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava

 

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Závadská 22

3.p.

9

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

7621

475/35

Závadská 22

9

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach domu: 5330/392263

Parcely registra „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

475/35

Zastavané plochy a nádvoria

438

 

15/1

Spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 5330/392263

Fotogaléria:

Súbory na stiahnutie:Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: