PRIPRAVUJEME: 3-izbový byt ul. Tehelná 17, Bratislava III

Byt č. 25 sa nachádza na najvyššom ôsmom poschodí panelového bytového domu.Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník, loggia a pivnica. Celková podlahová plocha je 67,98m2, z toho pivnica je 1,5m2.

Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Irena Bošanská, Budatínska 1, 85101 Bratislava V     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Tehelná 17, Bratislava III     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 94 600 €
Znalecká hodnota: 94 600 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Termíny prehliadok: Bližšie informácie a pokyny na t.č.: +421 905 757 567 alebo elektronicky: info@drazobka.eu
Mapa: Tehelná 17, Bratislava III
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

Byt č. 25 sa nachádza na najvyššom ôsmom poschodí panelového bytového domu, Na jednom podlaží sa nachádzajú 3 byty, spolu 27 bytov v celom dome. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník, loggia a pivnica. Celková podlahová plocha je 67,98m2, z toho pivnica je 1,5m2. Dispozičné riešenie bytu je veľmi dobré, byt má samostatný šatník, WC s umývadlom, kúpeľňa je samostatná s oknom a byt má loggiu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, nebytového priestoru a spoločnej kotolne.

Nakoľko byt nebol sprístupnený, tak bližší popis a stav bytu nie je možný.

Bytový dom je zateplený, má vymenené okná za plastové, je osadená nová brána, elektromagnetický vrátnik, nové schránky, sú opravené loggie. Spoločných častiach domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, schodiská, vchody, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, zvislé a vodorovné izolačné  konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: výťah vrátane technologického zariadenia, strojovne výťahov, miestnosť pre meranie ústredného kúrenia, elektrorozvodňa, vodovodné kanalizačné, elektrické, plynové, teplonostné, a telefón ne prípojky vrátane rozvodov po ventily, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 3589

 

Okres:  Bratislava III

Obec:  Nové Mesto

Katastrálne územie:  Nové Mesto

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Tehelná 17

8.p.

25

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

443

11541/3

Tehelná 17-23

9

 

11541/2

Kotoľňa

20

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach bytového domu a kotoľne: 11/1000

           

POZNÁMKA:  Spoluvlastnícky podiel k parcelám registra „C“, parcelné č. 11541/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 a parcelné č. 11541/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 874 m2, na ktorých je bytový dom súpisné číslo 443 postavený, je evidovaný na LV  5352 , katastrálny úrad Nové Mesto, okres Bratislava III, okresného úradu, katastrálneho odboru Bratislava a nie je vo vlastníctve vlastníka bytu.

Fotogaléria:


Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: