UPUSTENÉ OD DRAŽBY 30.09.2014: Rodinný dom HAMULIAKOVO

Rodinný dom v obci Hamuliakovo, okres Senec

Dátum dražby: 30.09.2014, 13:00
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Hamuliakovo     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Domy
Vyvolávacia cena: 126 000 €
Znalecká hodnota: 126 000 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:

Prvá obhliadka: 11.09.2014 o 11:00 hod.

Druhá obhliadka: 25.09.2014 o 11:00 hod.

 

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 273

 

Okres:  Senec

Obec:   Hamuliakovo

Katastrálne územie: Hamuliakovo

Okresný úrad, katastrálny odbor: Senec

Stavby: 

Súpisné číslo: 

Stavba postavená na parcele číslo: 

Popis stavby

Druh stavby:

251

268/1

Rodinný dom

10

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

PARCELY registra “C”

Parcelné číslo: 

Druh pozemku: 

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

268/1

Zastavané plochy a nádvoria

511

18/1, 501

268/2

Záhrady

157

4/1, 501

Spoluvlastnícky podiel k pozemku/pozemkom: 1/1

 

           Ohodnocovaný rodinný dom súp. Č. 251 v Hamuliakove je samostatne stojaci v uličnej zástavbe podobných rodinných domov. Má jedno nadzemné podlažie a podkrovie.       

           Obvodové múry sú vymurované z tvaroviek hrúbky 375 mm, zvislé nosné konštrukcie hrúbky 300 mm, priečky 100 a 150 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú vytvorené z nosníkov a vložiek Miako.

           Krov sedlovej strechy je hambálkový s krytinou z pálenej škridle a s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu.

           Okná a dvere zdvojené, dvere plné alebo zasklené hladké v v kovových zárubniach.

           Povrchové vrstvy podlahových konštrukcií sú v obytných miestnostiach z PVC s kobercami, v kúpelniach a kuchyni sa nachádza keramická dlažba. V podkroví sa z dôvodu rekonštrukcie, v kúpeľni dlažba nenachádza.

           Keramický obklad sa nachádza vo WC, v kuchyni pri linke, v kúpeľniach na 1. PP a 1. NP je až po strop. V podkroví sa  z dôvodu rekonštrukcie obklad nenachádza. Kúpeľňa  na 1. PP je využívaná ako práčovňa a nachádza sa tam obmurovaná vaňa so sprchovou batériou a umývadlo s batériou. Na 1.NP je oceľová, smaltovaná, obmurovaná vaňa so sprchovou batériou  a umývadlo s batériou. WC pozostáva z WC kombi a umývadla na oboch nadzemných podlažiach. V kúpeľni v podkroví sa momentálne realizuje rekonštrukcia, nachádza sa tam iba hydromasážna vaňa. Povrchy stien v obytných izbách majú hladkú vapennocementovú omietku a s reliéfnymi sadrovými prvkami.

           Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený elektrickým bojlerom situovanou na 1.PP.

Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom, kotlom pre pevné palivo na 1.PP s radiátorovým rozvodom, ako aj krbom s otvoreným ohniskom na 1.NP.

           Na 1.PP sa nachádzajú skladové priestory, kotolňa a práčovňa. Na 1.NP je hlavný vstup do domu, zádverie, dve obytné miestnosti, kúpeľňa, predsieň, hala, kuchyňa s jedálňou a obývacia izba. V podkroví sa nachádza galéria, 2 spálne, WC, kúpeľňa a terasa.

Fotogaléria:

Hamuliakovo 1 Hamuliakovo 2

Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: