VYDRAŽENÉ DRAŽBA 25.11.2014 o 11:00 hod.: 1-izbový byt Závadská 22, Bratislava - Rača

Jednoizbový byt nachádzajúci sa na 1. poschodí. Zo vstupnej predsiene sa vstupuje do všetkých miestností. Byt bol zrekonštruovaný, v izbách je laminátová plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Kúpeľňa a WC majú keramický obklad a nové zariaďovacie predmety. Vymenené sú aj dvere a okná sú plastové. Kuchynská linka je na báze drevotriesky so zabudovaným digestorom a mikrovlnou rúrou, sporák je samostatne stojaci. Zástena je z keramického obkladu. Byt je novo vymaľovaný.

Dátum dražby: 25.11.2014, 11:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Irena Bošanská, Budatínska 1, 85101 Bratislava V     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Závadská 22, Bratislava - Rača     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 58 100 €
Znalecká hodnota: 58 100 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:

Prvá obhliadka: 05.11.2014 o 14:00 hod.

Druhá obhliadka: 19.11.2014 o 11:00 hod.
Mapa: Závadská 22, Bratislava - Rača
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

POPIS

 

          Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt č.1 nachádza je postavený panelovým konštrukčným systémom ZT v roku 1979. Jedná sa o tzv. doskový 14 podlažný dom. 2 podlažia sú technické a 12 podlaží je obytných vždy po 6 bytov, spolu 72 bytov v bytovom dome.

           Zvislé nosné steny sú železobetónové hrúbky 140 mm (skladobne 150 mm) z betónu B 170.

Priečne nosné steny s pozdĺžnymi vnútornými stenami spolu vytvárajú vo všetkých smeroch tuhú krabicovú konštrukciu. Monolitické pôsobenie celej konštrukcie sa dosiahlo vzájomným zvarením stykovej výstuže jednotlivých prvkov a zaplnením vodorovných a zvislých škár medzi prvkami betónovou zálievkou. V nosných stenách sú riešené otvory a drážky pre inštaláciu.

Priečky sú železobetónové celostenové hrúbky 60 mm. V priečkach sú riešené otvory a drážky pre inštaláciu.

Stropné konštrukcie sú plné železobetónové, z betónu B 170. Hrúbka stropných panelov je 120 mm.

Podlahy v nadzemných obytných priestoroch sú celkovej hrúbky 60 mm s nášľapnou vrstvou vytvorenou povlakovými krytinami z PVC a s gumovou podložkou na podkladovom cementovom potere. Zvukovú izoláciu stropov tvorí jedna vrstva rohoží FIBREX, prikrytá nepieskovanou lepenkou.

Bytové jadrá boli použité silikátové, montované z betónových stenových dielcov hrúbky 60 mm s inštalačným jadrom typu S-1/RA.

Schodisko je vo všetkých typoch bytových domov ZTB v module 2700 mm. V doskových domoch je predsadené. V radovom dome lícuje s fasádou, pred ním je predsadená výťahová šachta.

Schodisko je dvojramenné prefabrikované. Podesty sú hrúbky 110 mm,  plné železobetónové.

Výťahy sú vo vnútornej časti budovy a sú prístupné z podesty. V jednej výťahovej šachte sa nachádzajú 2 výťahy.

Strešný plášť je riešený ako dvojplášťový s odvetranou vzduchovou medzerou. Je vyspádovaný do úžľabia k vnútorným odpadom. V projektovej dokumentácii nebolo riešené odvetranie vzduchovej medzery. Odvetranie strešného plášťa sa nezistilo ani na vybraných bytových domoch.

Na streche je umiestnená strojovňa výťahu, vetracie nadstavce bytových jadier a strešné odpady.

Obvodový plášť v priečelí aj štíte je nenosný, s budovou staticky nespolupôsobiaci. Vytvorený je z jednovrstvových celostenových dielcov.

Schodisková lodžia v doskových domoch, cez ktorú je jediný prístup na schodisko, je riešená ako zapustená s hĺbkou 2050 mm, v module 2700 mm. Z fasádnej strany je na celú výšku podlažia schodisková lodžia uzavretá oceľovou atypickou zváranou stenou z jäcklových profilov.

Povrchy podláh sú na podestách terazzová dlažba, na schodisku liate terazzo. Zábradlia sú kovové. Povrchy stien tvoria omietky VC s olejovým soklom a maľovkou.

Dom je zateplený s výmenenými oknami za plastové v spoločných priestoroch.

             Ohodnocovaný byt, ktorý sa nachádza na 1. Poschodí, 3.NP, je jednoizbový, zo vstupnej predsiene sa vstupuje do všetkých miestností. Byt bol kompletne zrekonštruovaný, v izbách je laminátová plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Kúpelňa a WC majú keramický obklad a nové zariaďovacie predmety. Vymenené sú dvere a okná sú plastové. Kuchynská linka je na báze drevotriesky so zabudovaným digestorom a mikrovlnou rúrou, sporák je samostatne stojaci. Zástena je z keramického obkladu. Byt je novo vymaľovaný.

               Byt je napojený na rozvod vody, plynu, elektrickej energie a ústredného vykurovania. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupnými dverami do bytu, a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

              S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a nebytového priestoru. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, oceľová markíza, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, zvislé a vodorovné izolačné konštrukcie.

               Spoločnými zariadeniami domu sú: výťah vrátane technologického zariadenia, strojovne výťahov, kočikáreň, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky vrátane rozvodov po ventily, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Predmet dražby

 

Číslo LV

Okres: Bratislava III

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor

 

4695

Obec: BA – m.č. Rača

 

Katastrálne územie: Rača

 

BYT:

 

 

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

 

Závadská 22

2.p.

1

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Stavby:

 

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

 

7621

475/35

Závadská 22

9

 

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach domu: 3799/392263

 

Parcely registra „C“:

 

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

 

475/35

Zastavané plochy a nádvoria

438

 

15/1

 

Spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3799/392263

                 
 

     (ďalej v texte len „Predmet dražby“)

Fotogaléria:


Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: