VYDRAŽENÉ: Opakovaná dražba 13.10.2014: 2-izbový byt v NOVOSTAVBE, Vyšehradská 16, Bratislava - Petržalka

2-izbový byt v NOVOSTAVBE, Vyšehradská 16, Bratislava - Petržalka Byt sa nachádza na poslednom 4.NP. Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom sú: predsieň, kúpeľňa s WC a 1 balkón

Dátum dražby: 13.10.2014, 09:00
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Vyšehradská 16     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 115 000 €
Znalecká hodnota: 115 000 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:

Prvá obhliadka: 08.10.2014 o 11:00 hod.

Druhá obhliadka: 09.10.2014 o 11:00 hod.
Mapa: Vyšehradská 16
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 4061

 

Okres:  Bratislava V

Obec:   Petržalka

Katastrálne územie:  Petržalka

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Vyšehradská 16

3.p.

325

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Stavby: 

Súpisné číslo: 

Stavba postavená na parcele číslo: 

Popis stavby

Druh stavby:

3732

2409/60

Vyšehradská 12, 14, 16, 18

20

3732

2409/203

Vyšehradská 12, 14, 16, 18

20

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach bytového domu: 7288/1307022

PARCELY registra “C”

Parcelné číslo: 

Druh pozemku: 

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

2409/60

Zastavané plochy a nádvoria

2091

16/1

2409/203

Zastavané plochy a nádvoria

149

16/1

Spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7288/1307022

 

POPIS

            Ohodnocovaný byt sa nachádza vo radovom bytovom dome. Dom bol postavený v roku 2008 .Je to nový dom, postavený v nadštandarde materiálovom aj vzhľadovom. Je postavený ako železobetónová konštrukcia s výplňovým murivom, na základových pásoch. Dom je zateplený so silikátovou farebnou omietkou. Strecha je plochá. Úpravy vnútorných povrchov je silikátová omietka s rastrovým povrchom. Schody sú prefabrikované s povrchovou úpravou terazzo žltej farby ako aj podesty. Vstup má keramickú dlažbu. Dvere a okná sú plastové žltej farby.  Dom je 9 podlažný so štyrmi vchodmi.. Na 1.PP sa nachádzajú garáže, na 1.NP sa nachádza vstup, schránky, miestnosť pre vrátnika a nebytové priestory. Od 2.NP sa nachádzajú byty. Dom má 2 výťahy.  Vzhľadom na tieto skutočnosti som zvolila  kv - ostatné na úrovni 1,5.

            Byt sa nachádza na poslednom 4.NP. Vstupuje sa bezpečnostnými dverami do predsiene, kde je , odtiaľ sa vstupuje do všetkých miestností, do kúpeľne, WC, izby s kuchyňou a spálne. V obývacej časti je na strope sadrokartón, v ktorom je zabudované špeciálne odvetranie priestoru. K bytu prislúcha aj balkón o výmere 5,39 m2 a je orientovaný na JZ s krásnym výhľadom, zohľadnené v kv bytu - ostatné na úrovni 1,5.

            Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva.  Príslušenstvom sú: predsieň, kúpeľňa s WC a 1 balkón. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to bezpečnostné vchodové dvere, interiérové dvere, laminátová podlaha, plastové okno a balkónové dvere, zvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody(SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, vykurovacie telesá(radiátory) káblové pripojenie TV a internetu, domový vrátnik so zvončekom vzduchotechnika a poštová schránka.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek. Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

            S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu a pozemkov.

Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha, priečelia, vchody, chodby, izolácie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vstup, závetrie, schodiskový priestor, výťahy, spoločné priestory, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky, STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby  a zvody, prízemné priestory, areálový vodovod a kanalizácia, verejné osvetlenie, elektrické zabezpečenie systému.

Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu sú: oplotenia, prístrešky a sadové úpravy, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu.

            Bytový dom je vo výbornom technickom stave, v exkluzívnom materiálovom, aj vzhľadovom prevedení.

Byt má kvalitné materiálové prevedenie povrchov stien, podláh, dverí a okien. Byt je momentálne bez kuchynskej linky.

            

Fotogaléria:

Súbory na stiahnutie:Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: