VYDRAŽENÉ - DRAŽBA 26.03.2015 o 09:00 hod.: 2-garzónka Nezábudkova 8, Bratislava - Ružinov

Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvo bytu je kuchyňa, predsieň a kúpeľňa s WC. Byt má kompletne zrekonštruovanú kúpeľňu s luxusným sprchovým kútom, s veľkoplošným obkladom a dlažbou. V ostatných miestnostiach sú plávajúce podlahy. V izbe sa nachádza vstavaná skriňa. Okná sú plastové. V kuchyni pri linke sa nachádza keramický obklad. Kuchyňa má samostatne stojaci plynový sporák.

Dátum dražby: 26.03.2015, 09:00
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Nezábudkova 8, Bratislava     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 72 000 €
Znalecká hodnota: 72 000 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 10.03.2015 o 11:00 hod.
Druhá obhliadka: 24.03.2015 o 11:00 hod.
Mapa: Nezábudkova 8, Bratislava
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

POPIS

            Ohodnocovaný byt č. 42 sa nachádza na 5.NP (4. poschodie) 7 podlažného bytového domu. Bytový dom má 1 podzemné podlažie, kde sa nachádzajú pivničné kobky  a spoločné priestory a 6 nadzemných podlaží, kde sa nachádzajú byty. Na 1.NP sú 2 byty, na ostatných vždy 3 byty, teda spolu 17 bytov. V celom bytovom dome sa nachádza 6 vchodov, teda spolu 102 bytov.

            Bytový dom je postavený na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú plošné panelové, vodorovné konštrukcie železobetónové. Schodisko je železobetónové s povrchom terazzo. Bytový dom bol zateplený  kontaktným tepelnoizolačným systémom v roku 2011. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov a tiež zateplená. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má bleskozvod.Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Je zrekonštruovaný vstup do domu, pozostávajúci z nových plastových dverí, schránok, zvončekov a eleketronického vrátnika. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok, vnútorná vápenná hladká. V spoločných priestoroch sa na podlahe nachádza keramická dlažba, na stenách olejový náter do výšky 1m, zvyšok maľovka. Bytový dom je veľmi dobre udržiavaný, preto volím kv v riadku ostatné pre bytový dom na úrovni 2,0.

            Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvo bytu je kuchyňa, predsieň a kúpeľňa s WC. Byt má kompletne zrekonštruovanú kúpeľňu s luxusným sprchovým kútom, s veľkoplošným obkladom a dlažbou. V ostatných miestnostiach sú plávajúce podlahy. V izbe sa nachádza vstavaná skriňa. Okná sú plastové. V kuchyni pri linke sa nachádza keramický obklad. Kuchyňa má samostatne stojaci plynový sporák.

            Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody(SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA, káblové pripojenie TV a internetu, domový vrátnik so zvončekom, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák a poštová schránka.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek. Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

            S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha, priečelia, vchody, chodby, izolácie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vstup, závetrie, schodiskový priestor, výťahy, spoločné priestory, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky, STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby  a zvody, prízemné priestory.        

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1967, životnosť volím 100 rokov.

Fotogaléria:


Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: