VYDRAŽENÉ - DRAŽBA 17.06.2015 o 10:00 hod.: Dražba bytu a garážového státia, Vajnorská 98/h v Bratislave

17.06.2015 o 10:00 hod.: Dražba bytu a garážového státia na Vajnorskej 98/h v Bratislave

Dátum dražby: 17.06.2015, 10:00
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Vajnorská 98/h, Bratislava     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 247 000 €
Znalecká hodnota: 247 000 €
Dražobná zábezpeka: 20 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 21.05.2015 o 11:00 hod.
Druhá obhliadka: 11.06.2015 o 11:00 hod.
Mapa: Vajnorská 98/h, Bratislava
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

POPIS

Byt č. 101, Vajnorská 98/h, BA III.

           Ohodnocovaný byt  č. 101 sa nachádza vo vchode „h“ na Vajnorskej 98, BA III. Polyfunkčný objekt je postavený v tvare štvorca s vnútorným dvorom. Objekt je 7,8 alebo 9 podlažný s uskakovanými podlažiami a bytmi s terasami. Na podzemnom podlaží sa nachádzajú garáže s parkovacími státiami. Na 1. NP a čiastočne aj na 2. NP sa nachádzajú obchodno-administratívne priestory, od 2. NP sa nachádzajú byty. V objekte sa nachádzajú nebytové priestory a 133 bytov. Dom je postavený ako žb. konštrukcia v kombinácií s murovanými stenami. 1. NP má vyššiu svetlú výšku, nakoľko sa tam nachádzajú obchodné priestory. V každom vchode sa nachádza výťah a spoločné priestory na kočíky a bycikle.

           Byt je podľa pôdorysu 4 izbový. Rozdelený na dennú a nočnú časť. Denná časť smeruje na ulicu a nočná do dvora, kde sa nachádza detské ihrisko a parková udržiavaná zeleň.  Nakoľko byt nebol sprístupnený, vybavenie nie je možné ohodnotiť. Dispozícia bytu je zrejmá z pôdorysu. K bytu prináleží pivnica.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim  príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA, káblové pripojenie TV a internetu, domový vrátnik so zvončekom, vzduchotechnika a poštová schránka.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek. Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je vpodielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

          S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoočných zariadení a príslušenstva domu. Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha, priečelia, vchody, chodby, izolácie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu  sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vchod, závetrie, schodiskový priestor, výťahy, spoločné priestory, blezkozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby a zvody, prízemné priestory. Bytový dom je vo výbornom technickom stave a vo výbornom stave udržiavanosti. Bytový dom bol daný do užívania v roku 2000, životnosť je cca 100 rokov

           

Parkovacie státie v hromadnej garáží

          Garážové státie sa nachádza na podzemnom podlaží. Nebytový priestor 2/AO je prístupný cez vchod Vajnorská 98/j. Jedná sa o veľkopriestor, jednotlivé státia su vyznačené vodorovným značením a označené číslom. Podlahová plocha nebztového priestoru je 2243,3 m2, spoluvlastníckz podiel je 1/189, teda 11,869.

Fotogaléria:

Vajnorská 98/h Vajnorská 98/h Vajnorská 98/h

Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: