UPUSTENÉ OD DRAŽBY - DRAŽBA 30.06.2015 o 10:00 hod.: Dražba 4-izbového bytu, Ševčenkova 3, Bratislava V

DRAŽBA 30.06.2015 o 10:00 hod.: Dražba 4-izbového bytu, Ševčenkova 3, Bratislava V

Dátum dražby: 30.06.2015, 10:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Irena Bošanská, Budatínska 1, 85101 Bratislava V     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Ševčenkova 3, Bratislava     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 104 000 €
Znalecká hodnota: 104 000 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 11.06.2015 o 12:30 hod.
Druhá obhliadka: 25.06.2015 o 12:30 hod.
Mapa: Ševčenkova 3, Bratislava
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

POPIS

 

Ohodnocovaný byt č.47 na Ševčenkovej ulici č. 1,3,5 v BAV, sa nachádza v bytovom dome súp. č. 1051 v k.ú.Petržalka. Bytový dom je postavený ako panelová montovaná sústava, zvláštnosťou je jeho dvojnásobné zalomenie. Bytový dom má 3 vchody, v celom dome 96 bytov, v jednom vchode sa nachádzajú aj nebytové priestory.Dom je 9 podlažný, bez podzemného podlažia. Na 1.NP sa nachádzajú spoločné priestory, pivnice, prípadne nebytové priestory. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú byty. Bytový dom má zateplené obvodové steny ako aj strechu, okná v spoločných priestoroch sú vymenené za plastové, vstupná brána je tiež vymenená za plastovú, vstupné priestory sú zrekonštruované,majú novú dlažbu, schránky, ako aj elektronický vrátnik.

Byt sa nachádza v strednom vchode, na 9.najvyššom NP, v zlome domu a teda je atypický. Byt pozostáva z štyroch izieb a príslušenstva. príslušenstvom je vstupná hala, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica. V byte sa nachádzajú 2 loggie. Nakoľko byt nebol sprístupnený, nie je možné zistiť jeho technický stav, ani stupeň vybavenosti.          

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody(SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA, káblové pripojenie TV a internetu, domový vrátnik so zvončekom, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák a poštová schránka.

             Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek. Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

            S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha, priečelia, vchody, chodby, izolácie a izolačné konštrukcie.

             Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vstup, závetrie, schodiskový priestor, výťahy, spoločné priestory, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky, STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby  a zvody, prízemné priestory.Bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave a vo výbornom stave udržiavanosti.

            Bytový dom bol daný do užívania v roku 1984, životnosť je zvolená na 100 rokov.

Fotogaléria:

DRAŽBA 30.06.2015 o 10:00 hod.: Dražba 4-izbového bytu, Ševčenkova 3, Bratislava V

Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: