VYDRAŽENÉ - DRAŽBA 28.08.2015 o 10:00 hod.: 1-izbový byt, Šancová 45, Bratislava

DRAŽBA 28.08.2015 o 10:00 hod.: 1-izbový byt, Šancová 45, Bratislava

Dátum dražby: 28.08.2015, 10:00
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Šancová 45, Bratislava     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 69 900 €
Znalecká hodnota: 69 900 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 19.08.2015 o 11:30 hod.
Druhá obhliadka: 26.08.2015 o 11:30 hod.
Mapa: Šancová 45, Bratislava
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

           Ohodnocovaný byt  č. 16, v bytovom dome súp.č. 3571 na Šancovej ul. č. 45, sa nachádza na 2. Nadzemnom podlaží 7 podlažného domu. Dom je postavený z plných pálených tehál, s plochou strechou. Dom má 3 vchody, 1 podzemné podlažie kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice.  Na 1. NP sa nachádza vestibul so schránkami a byty. Od 2. NP sa nachádzajú len byty, od bytov sa vstupuje do pavlače. Zo schodiska je vstup na dve pavlače.

           Dom bol v roku 2012 čiastočne zrekonštruovaný, boli osadené nové schránky, elektronický vrátnik na čip a vstupné dvere, bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave, v priebežnej údržbe a starostlivosti.

           Ohodnocovaný byt bol čiastočne rekonštruovaný, do bytu sa vchádza pôvodnými opravenými dverami, všetky dvere v byte sú opravené a nanovo natreté, boli dané nové plastové okná. V izbe sú pôvodné parkety vo výbornom technickom stave. Dlažby sa nachádzajú vo WC a kúpeľni.  V kúpeľni sa nachádza plechová vaňa, keramické umývadlo a keramický obklad až po strop. WC je zvlášť pri vstupe, čiastočne s keramickým obkladom. Kuchyňa má drevotrieskovú linku so zabudovaným nerezovým drezom, s keramickým obkladom, plynový sporák s elektrickou rúrou je voľne stojaci. Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva bytu. Príslušenstvom bytu je: predsieň, WC, chodba, kúpeľňa a kuchyňa. Byt je orientovaný na východ-západ. Byt je na pavlači ako posledný, preto sa časť pavlače využíva ako loggia.

          Súčasťou bytu je jeho vyššie opísané vnútorné vybavenie, ako aj všetky rozvody inžinierských sietí a vykurovacie telesá. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane hlavných uzatváracích ventilov teplej a studenej vody, kanalizáciou po zaústenie zvislého odpadového potrubie, ústredného kúrenia od radiátorových ventilov a elektrickými ističmi pre byt.

          S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení  domu. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, obvodové murivo, priečky,  zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, schodisko, strešná konštrukcia, priečelie, vchod, chodby, pivničné priestory a iné časti domu nevyhnutné pre jeho funkčnosť a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami domu  sú:  práčovňa, vestibul, sušiareň, blezkozvod, vodovodná, plynová a elektrická prípojka, rozvody IS, hlavné uzávery na 1. PP, okná, dvere odkvapové žľaby a zvody a radiátory v spoločných priestoroch.

Príslušenstvo domu: sú spoločné časti, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu, je to kovové oplotenie s betónovými stĺpmi, kovové oplotenie s betónovým soklom, prístrešok na smeti, trvalé porasty a spevnené plochy, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu.

          Vzhľadom na konštrukciu, technický stav a vek bytového domu je stanovená životnosť na 130 rokov.

Fotogaléria:

Sancova 45 Šancova 45

Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: