Profil našej spoločnosti

Zabezpečujeme všetky služby spojené s prípravou, organizáciou a realizáciou dobrovoľných verejných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. Poskytujeme Vám komplexný profesionálny servis v špecifickej oblasti realitného obchodu akou je organizácia dobrovoľných verejných dražieb. Naša spoločnosť samozrejme disponuje potrebnou licenciou a poistením. Dobrovoľná dražba je rýchly, efektívny a transparentný spôsob speňaženia majetku za najvyššiu ponúknutú cenu.